CENTAR ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠVA
OGULIN

CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

  • Udruga za demokraciju i civilne aktivnosti (U.D.I.C.A.) provodi u suradnji s partnerima projekt „Centar
    za razvoj civilnog društva“.
  • Upoznajte se s projektom:
    Tko su partneri ?
    Partneri u projektu su :
emaus_about_results-min
KONTAKTRAJTE NAS
info@civilnodrustvoogulin.com

Što je predmet projekta?

Nakon održanih treniga i edukacija svaka od udruga provesti će pilot projekt, usklađen sa prioritetnim područjima za društveni život lokalne zajednice: kultura i umjetnost, sport, pružanje usluga za starije i nemoćne, aktivno građanstvo.

Centar za razvoj civilnog društva projekt je usmjeren na razvoj stručnih kompetencija lokalnih OCD za jačanje njihovih kapaciteta potrebnih za pripremu i provedbu EU projekta od javnog interesa za građane Grada Ogulina.

Umjetnost i kultura za mlade

Osmislit će se i provesti dramski studio koji uključuje radionice i edukacije o teorijskim i praktičnim osnovama kazališnog umjetničkog izričaja. Putem Dramskog studija, OCD-ovi stječu znanja o osnovama grane kazališne djelatnosti i svladavanje vještine koje iziskuju. Potaknuti će svoju kreativnu vještinu kazališnog izražavanja, upoznati i unaprijediti dosege vlastitih mogućnosti te uvježbati dvije predstave koje će se izvesti 4 puta.

OCD-ovi će pod vodstvom stručnog suradnika, pripremiti i održati minimalno 2 kazališne predstave koje će biti namijenjene građanima Grada Ogulina ali i široj publici.

Mediji zajednice

Udruga U.D.I.C.A provesti će projekt OGULINSKI ONLINE VJESNIK - OGULINAC. Provodit će se ciklus edukacija namijenih novinarima suradnicima udruge UDICA na temu aktivnog uključivanja starijih i umirovljenika u aktivnosti kreiranja medijskog sadržaja putem elektroničnih medija i društvenih mreža. Nakon provedenih edukacija organizirati će se radionice za starije osobe, u sklopu koje će izrađivati i pripremati, uz stručnu podršku educiranih novinara, novu rubriku OGULINSKI ONLINE VJESNIK - OGULINAC, prilagođen starijim osobama te osoba sa invaliditetom. Novo izdanje izlazit će dva puta mjesečno kroz cijelo vrijeme trajanja projekta, dok će sami krajnji korisnici aktivno sudjelovati u kreiranju sadržaja novina.

Aktivni u mirovini

Programom Aktivni u mirovini educirati će se polaznike o unapređenju prehrane i očuvanje zdravlja osoba treće životne dobi te usvajanja načina i oblika ponašanja usmjerenih zdravom načinu života. Organizirati će se niz stručnih zdravstvenih savjetovanja za osobe treće dobi te nabaviti oprema za ispitivanje i mjerenje zdravstvenih pokazatelja.

Aktiva

Programom Aktiva omogućit će se organizacija sportskih programa: treninge fitnessa, pilatessa, yoge i grupnog fitnessa uz glazbu na kojima će se skupinu treće životne dobi educirati o važnosti vježbanja. Osim toga opremit će se vanjsko igralište.

Više informacija o projektu

 
Naziv prijavitelja: Udruga za demokraciju i civilne aktivnosti
Adresa: Škrile I/45, 47300 Ogulin
E-mail: info@civilnodrustvoogulin.com
Ukupna vrijednost projekta: 1.565.273,66 HRK
Iznos bespovratne potpore: 1.565.273,66 HRK
EU sufinanciranje projekta: 1.330.482,61 HR (85%)
Razdoblje provedbe projekta: 06.11.2020. – 06.11.2022.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Najnovije vijesti