Uređenje igrališta

U sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva asfaltirano je vanjsko „košarkaško“ igralište na adresi Saborčanska 9.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda,a sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt provodi Udruga za razvoj civilnog društva, u suradnji s partnerima, a to su: Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište, Društvo za sportsku rekreaciju i Glumačka družina Đula.