Konferencija za medije

Održana je završna konferencija na kojoj je bilo riječi o provođenju projekta Centar za razvoj civilnog društva. Konferenciji su nazočili predstavnici provoditelja projekta, Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti (UDICA), te predstavnici partnera: Grada Ogulina, Pučkog otvorenog učilišta, Glumačke družine Đula i Društva za sportsku rekreaciju.
Na konferenciji je istaknuto da je ukupna vrijednost projekta 1.565.273,66 kuna. EU sufinancira projekt u iznosu od 1.330.482,61 kunu (ili 85 posto), a 15 posto Vlada RH, u iznosu od 234.791,05 kuna. Odnosno, projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt je počeo 6. studenog 2020. i završio 6. studenog 2022. godine.

Nazočni predstavnici naglasili su kako su vrlo zadovoljni provedbom projekta i suradnjom sa nadležnim tijelima koje kontrolira provedbu, te podsjetili na osnovne ciljeve i predmete projekta.
Tako je naglašeno, među ostalim, da je nakon održanih treninga, svaka od udruga provodila pilot projekt, usklađen sa prioritetnim područjima za društveni život lokalne zajednice: kultura i umjetnost, sport, pružanje usluga za starije i nemoćne, te aktivno građanstvo.
Centar za razvoj civilnog društva projekt je usmjeren na razvoj stručnih kompetencija lokalnih OCD za jačanje njihovih kapaciteta potrebnih za pripremu i provedbu EU projekta od javnog interesa za građane Grada Ogulina.

U sklopu projekta osmišljen je i proveden rad dramskog studija koji je uključivao radionice i edukacije o teorijskim i praktičnim osnovama kazališnog umjetničkog izričaja.
Putem Dramskog studija polaznici su stekli znanja o osnovama grane kazališne djelatnosti i savladavanje vještine koje iziskuju. Potaknuli su kreativnu vještinu kazališnog izražavanja, upoznali i unaprijedili dosege vlastitih mogućnosti, te uvježbali dvije predstave koje su izveli 4 puta, koje su bile namijenjene građanima Grada Ogulina, ali i široj publici, koja ih je zdušno podržala.

UDICA je provela projekt OGULINSKI ONLINE VJESNIK – OGULINAC. Provodio se ciklus edukacija namijenih novinarima suradnicima udruge  i predstavnicima drugih zainteresiranih udruga, na temu aktivnog uključivanja starijih i umirovljenika u aktivnosti kreiranja medijskog sadržaja. Nakon provedenih edukacija organizirane su radionice za starije osobe, u sklopu koje se pripremao, uz stručnu podršku educiranih novinara, OGULINSKI ONLINE VJESNIK – OGULINAC, koji je izlazio i u tiskanom izdanju, a bio je prilagođen starijim osobama, te osobama sa invaliditetom. Izlazio je dva puta mjesečno tijekom 12 mjeseci.

Programom Aktivni u mirovini educiralo se polaznike o unapređenju prehrane i očuvanje zdravlja osoba treće životne dobi, te usvajanja načina i oblika ponašanja usmjerenih zdravom načinu života. Organiziran je niz stručnih zdravstvenih savjetovanja za osobe treće dobi.

Programom Aktiva omogućilo se starijoj populaciji da aktivno sudjeluje u provođenju sportskih programa: treninzima fitnessa, pilatessa, yoge i grupnog fitnessa uz glazbu, na kojima se pripadnike starije životne dobi educiralo o važnosti vježbanja.