[ZAVRŠEN MODUL 5]

Jučer u popodnevnim satima održana je četvrta edukacija Modula 5. Tema posljednje edukacije Modula 5 Centra za razvoj civilnog društva bila je Sustav upravljanja kvalitetom u organizacijama civilnog društva; Predstavljanje područja kvalitete i standarda europskog sustava upravljanja kvalitete za organizacije civilnog društva.
U današnjoj edukaciji polaznici su poznati sa postojećim sustavima upravljanja u organizacijama civilnog društva poput modela ISO 9001:2015, EFQM, EQUASS, MATRIX, PQASSO, SOKNO i modela OK 2015. Polaznici su detaljnije upoznati sa načinima uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom OK 2015 kojeg provode organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj, područjima na koje se odnosi, načinu primjene te koristi kojeg donosi primjena sustava OK 2015. U završnoj edukaciji prezentirana je i važnost kvalitete socijalnih usluga kao i standardi kvalitete za volonterske programe.
U završnom dijelu polaznici su rješavali kviz, a nakon toga napravljen je osvrt na sadržaj cjelokupnog Modula 5.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade RH.