POTPISAN UGOVOR ZA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Predsjednica Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti Ogulin (UDICA) Dubravka Vuković, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centar za razvoj civilnog društva koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, a čija vrijednost iznosi 1.565. 273,66 kuna. Projekt će provoditi UDICA, a partneri u provedbi su Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin, Društvo za sportsku rekreaciju Ogulin i Glumačka družina Đula.