[MODUL 5 – 2. edukacija]

Jučer su, u poslijepodnevnim satima, nastavljene edukacije Modula 5. u sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva. Voditeljica edukacija je stručna suradnica Petra Prebežić, mag.soc. rada.
Tema edukacije je i ovog puta bila Menadžment volonterstva, u sklopu koje se može naučiti nešto više o samom volontiranju, te sustavu volontiranja koji postoje u RH i u EU.
Nakon kraćeg osvrta na prošlu radionicu, Petra Prebežić podsjetila je sudionike na izbor i prava volontera, obveze organizatora volontiranja, te odgovorila na pitanje isplaćuju li se volonterima novčane naknade i koje.
U nastavku je bilo riječi o kvalitetnom vođenju volonterskog programa, te procesima koji su potrebni da se taj cilj ostvari.
Edukacija se i ovaj put održala online, preko platforme ZOOM. Edukacije su besplatne za sve sudionike.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade RH.