Uključivanje starijih osoba u kreiranje medijskog prostora

Centar za razvoj civilnog društva počeo je ovog vikenda s  provođenjem edukacija namijenih novinarima, na temu aktivnog uključivanja starijih i umirovljenika u aktivnosti kreiranja medijskog sadržaja putem elektroničnih medija, novina i društvenih mreža. Vrlo zanimljivo je prof. Ivan Tanta govorio o nizu tema. Tako se u uvodno dijelu moglo doznati kako komunicirati i kako se ponašati sa starijim osobama, kako ih uključiti u društveni život, koje su glavne teškoće u komunikaciji sa starijima, što je starosna samopercepcija, te kako doživljavamo starije osobe  koje moramo i trebamo poštivati.

U nastavku edukacije  bilo je riječi o važnosti medija, a moglo se doznati i kojim se medijima najviše vjeruje, te što se danas najviše čita i gleda. Na koji se način Hrvatski informiraju zanimljivost je koja je pobudila pažnju novinara, a čulo se i da je 48 posto građana Hrvatske dakle, više od 2 milijuna,  na  Facebooku. Na kraju je bilo riječi o ulozi medija u društvu, posebno radija, o čemu svjedoči i podatak da i u ovom trenutku na stranicama  Državne uprave za zaštitu i spašavanje stoji da  građani koje je zadesio potres trebaju nabaviti  tranzistorski radio prijamnik, kako bi  mogli dobiti upute  mjerodavnih o poduzimanju zaštitnih mjera, ali i druge korisne informacije.

Edukacija se, iz epidemioloških razloga, održala online preko platforme ZOOM.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nakon  edukacija organizirat će se i radionice za starije osobe, u sklopu koje će izrađivati i pripremati, uz stručnu podršku educiranih novinara, novu rubriku OGULINSKI ONLINE VJESNIK – OGULINAC, prilagođen starijim osobama, te osoba sa invaliditetom. Novo izdanje izlazit će dva puta mjesečno kroz cijelo vrijeme trajanja projekta, dok će sami krajnji korisnici aktivno sudjelovati u kreiranju sadržaja novina. Osim online izdanja, u sklopu projekta,  uskoro će se tiskati i list “Ogulinac” koji će izlaziti 2 puta mjesečno, narednih godinu dana.