[ODRŽAN DESETI SASTANAK PARTNERA]

Održan još jedan sastanak partnera ovoga puta putem ZOOM-a na kojem smo ih izvijestili o provedbi i napretku projekta Centar za razvoj civilnog društva. Provoditelj projekta Centar za razvoj civilnog društva je Udruga za demokraciju i civilne aktivnosti, partneri DŠR Ogulin, GD Đula, Grad Ogulin i Pučko otvoreno učilište Ogulin.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade RH.