Natječaj za povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina – “Čitanjem do uključivog društva”

Cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

• Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi
od 100.000,00 HRK do 4.000.000,00 HRK

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Skupina aktivnosti A:
narodne knjižnice:

1. jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),

2. udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),

3. ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)
Skupina aktivnosti B:

1. umjetnička organizacija
2. udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
3. ustanova u kulturi
4. jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE
Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams.

• Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati, a online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

Svrha online informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/ partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 01.03.2021.