Kako komunicirati s javnošću?

U sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva  održane su još dvije radionice “Mediji u suvremenom društvu”. Prof. Ivan Tanta polaznike je ovog puta upoznao sa temom: odnosi s javnošću. Bilo je riječi o efektivnosti komunikacije, te je objasnio kojih je to 10 temeljnih pitanja odnosa s javnošću. Govorio je i o potrebnim znanjima i vještinama, te iznio niz primjera kako treba, a kako ne treba komunicirati s javnošću.

Bilo je riječi i o reprodukciji radne snage, klasnim subkulturama i obrazovnom uspjehu, te nizu drugih tema.

Sa zanimanjem su polaznici slušali i komentirali kako funkcionira PR, kako prepoznati što je istina, a što laž, te je sve zaključeno temom komuniciranja i medija.
Projekt Centar za razvoj civilnog društva sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade RH.